Taakdifferentiatie, wat is de impact voor mij?

We kunnen er niet meer omheen, er speelt van alles op het gebied van vrijwilligheid in Nederland. Er is al een hoop gezegd en een hoop gediscussieerd, maar er is nog niet heel veel duidelijk. Wat is de impact voor ons als post? Wat is de impact voor mij als brandweerman? Ben ik straks een tweederangs brandweerman? Allemaal vragen die momenteel spelen, en nee helaas kunnen wij ook niet het antwoord op alles geven.

Wat wij wel kunnen doen is kijken naar de mogelijkheden, welke structuren zijn nog houdbaar en wat is de impact op onze paraatheid?

Momenteel liggen er meerdere opties op tafel, een uitzonderingspositie aanvragen bij het Europese gerechtshof, alle vrijwilligers een dienstverband geven of op basis van taakdifferentiatie. Momenteel wordt er voornamelijk gekeken naar de laatste optie, waarbij vrijwilligers een andere taak hebben vergeleken met beroepspersoneel. Dit heeft mogelijk invloed op de werkzaamheden die een vrijwilliger uitvoert maar ook op de manier van roosteren. Over taakdifferentiatie binnen de werkzaamheden van een vrijwilliger is nog een hoop onduidelijk, over roosteren begint al wat meer concreet te worden. Daarom hebben wij hieronder een aantal mogelijke scenario’s uitgeschreven en de impact voor jou als vrijwilliger uitgelegd.

Ik draai (af en toe) diensten op een beroepskazerne.

Deze vorm van roosteren wordt in de toekomst waarschijnlijk niet meer toegestaan. Om dienst te kunnen draaien op een beroepskazerne zal je een arbeidscontract moeten krijgen. Dit hoeft niet meteen een fulltime contract te zijn maar dit kan ook een parttime arbeidscontract zijn. Dit zou betekenen dat je pensioensopbouw krijgt en ziekte betaald moet worden door de veiligheidsregio, maar ook dat er nauw gelet wordt op de arbeidstijden wetgeving. Mocht je dit naast je normale werk doen is het wel verstandig bij je hoofdwerkgever te controleren of je dit als nevenwerkzaamheden mag doen. Je krijgt dan namelijk een dubbel arbeidscontract. Wij doen al de beroepsplanning voor een aantal beroeps- en gecombineerde kazernes en kan dus vrij gemakkelijk de brug slaan tussen beroeps en vrijwilligers. In brandweerrooster kan aangegeven worden of iemand een contract heeft en zo ja voor hoeveel uren, op basis hiervan kan je dus ingeroosterd worden.

Ik ben (af en toe) geconsigneerd voor mijn vrijwillige kazerne.

Deze vorm van roosteren wordt in de toekomst waarschijnlijk ook niet meer toegestaan. Er zijn nu 2 oplossingsrichtingen mogelijk, vrije instroom of aan parttime dienstverband. Net als bij het werken van diensten op een beroepskazerne zou je ook hiervoor een parttime dienstverband kunnen krijgen. Let hierbij wel op dat de hoofdwerkgever hiermee akkoord moet gaan en dat iedereen op de kazerne hier ook mee akkoord gaat. Mensen zonder een parttime dienstverband mogen namelijk ook geen consignatie diensten meer draaien.

Een andere insteek is om over te stappen naar vrije instroom. Dit onderwerp is vaak vrij beladen gezien er met reden voor consignatie is gekozen. Zo kan consignatie dienen om de uitruk te garanderen (in het belang van de regio) maar ook om ervoor te zorgen dat iedereen even vaak op de auto zit (in het belang van de post). Om iedereen zo eerlijk mogelijk over de uitrukken te verdelen zou je altijd met voorkeursploegen kunnen werken. Dit zou betekenen dat elke week een andere ploeg dienst heeft, en dat deze personen de voorkeur hebben bij een uitruk. Of het afschaffen van consignatie gevolgen heeft op de beschikbaarheid verschilt toch echt per post. In brandweerrooster zitten een heleboel rapportagemogelijkheden gebouwd. Wij kunnen alleen aanraden eerst eens goed naar de data te kijken alvorens een goed overwogen beslissing te maken. Mocht je hierbij hulp nodig willen hebben (met het opvragen van deze data en bepalen wat voor jullie handig is), neem dan gerust contact met ons op. Wij helpen jullie graag belangeloos om te kijken wat het beste is voor jullie post.

Ik vul van tevoren mijn rooster in voor mijn vrijwillige kazerne

Deze vorm van roosteren blijft in de toekomst gewoon toegestaan en mogelijk zal er ook niet veel voor je veranderen. Binnen de taakdifferentiatie is er gewoon ruimte om vooruit te kunnen roosteren. Daarbij moet wel gezegd worden dat het rooster een richtlijn is en niet leidend. Iemand heeft dus altijd het recht om een alarmering af te wijzen/ niet op te komen. Eigenlijk verandert er niet veel ten opzichte van de huidige situatie, het kan nu namelijk ook voorkomen dat een uitruk ongelegen komt. Het rooster is dan ook alleen een hulpmiddel om met elkaar te zorgen dat een auto in dienst blijft. Maar het belangrijkste is; het blijft vrijwillig.

Ik vul geen rooster in en kom op wanneer het mij uitkomt.

Deze vorm van roosteren zal geen impact ondervinden, je bent namelijk vrij om op te komen of niet. Ondanks dat onze visie nog steeds gefocust is op roosteren als hulpmiddel ondersteunen wij dit ook in combinatie met pagers. Zo kan je zelf aangeven of je wel/ niet komt ten tijde van een uitruk. Dit geeft alleen wel een zekere mate van onvoorspelbaarheid.

Momenteel is er nog een hoop onduidelijk, met dit artikel hopen we het voor jullie als gebruikers wat concreter te maken. Het belangrijkste is om te blijven praten over dit onderwerp en wat er speelt binnen de post. Komende weken zal er waarschijnlijk nog een hoop besloten worden, ook wij proberen deze trends nauw te volgen en zijn in contact met het IFV. Welke optie er ook gekozen wordt; wij kunnen jullie erbij helpen door middel van inrichting van de kazerne, inzicht in de data of simpelweg als sparringpartner.

Related Articles