Een kazernemonitor als informatievoorziening

Op elke kazerne hangt wel een kazernemonitor, vaak een vrij statisch scherm met de huidige bezetting, wat omspringt bij een incident naar een scherm met de melding en de bijbehorende opkomstbevestigingen. Daar valt meer uit te halen! Daarom zijn wij samen met collega’s in het veld het project kazerne informatie systeem gestart.


Het doel van de nieuwe kazerne monitoren was om een flexibel systeem te creëren wat repressieve informatie toont, gebruikt kan worden om informatie over de hele regio te delen, aan kon sluiten bij de behoeftes van posten en voor zowel beroeps- als vrijwillige kazernes gebruikt kon worden. Als basis voor dit project is gebruik gemaakt van de dashboards in Brandweerrooster.


Een dashboard is een vrij in te richten scherm met widgets (bouwblokken) met allemaal verschillende features (voor meer informatie zie deze blogpost). Het dashboard kent zowel een koude modus (wanneer er geen incident is) als een warme modus (ten tijde van een incident). De wens was om uniformiteit te creëren ten tijde van een incident en te voldoen aan de specifieke behoeftes van een post buiten een incident.


Voor de koude modus waren er een aantal wensen, er moest algemene informatie op getoond worden zoals het weer en wegopbrekingen, en repressieve informatie. Om te voldoen aan de wens van algemene informatie zijn widgets gebruikt die een externe website kunnen tonen. Hier kan zelf een link ingesteld worden welke voor de post relevant is om zo een flexibel en dynamisch scherm te creëren. 


Voor de repressieve informatie is gebruikt gemaakt van de mededelingen. Deze mededelingen kunnen op post-, cluster- en regioniveau geplaatst worden. Een goed voorbeeld van een regio mededeling was de werkprocedure uitval C2000 tijdens de overgang naar het nieuwe C2000 netwerk of de procedure grote drukte tijdens een stormdag. Zo kon in een druk op de knop over de hele regio eenduidige informatie verspreid worden direct naar de gebruikers.


Een volgende stap was om leermomenten naar de gebruikers te brengen zonder deze te forceren en te overspoelen met informatie. Binnen de brandweer worden incidenten veelvuldig geëvalueerd alleen het belangrijkste is deze informatie naar de gebruikers krijgen. Intranet wordt niet door iedereen gelezen en mails kunnen al snel te veel worden. Daarom kwam de volgende wens om informatie te tonen op basis van de behoefte van de gebruikers. Ook hier bleken de mededelingen een uitkomst, door om de paar dagen een nieuwe banner te plaatsen in de mededelingen met een QR code naar een relevante infographic, webinair of instructievideo. Zo kan de gebruiker zelf bepalen of hij het onderwerp interessant vind en of hij de link wilt openen. 


Voor de incidentenmodus moest een eenduidig scherm komen door de hele regio. Ook hier ontstond het idee dat we meer uit een scherm konden halen vergeleken met een traditionele kazernemonitor. Door de koppeling met de GMS webbroker kwam er real-time meer informatie beschikbaar over de incidenten (lees meer in deze blogpost). Zo was de eerste stap het toevoegen van een kaart met het kloppende huisadres, zo is er direct duidelijk waar heen gereden moet worden. De volgende stap was het uitbreiden met google street view, met deze widget zie je direct waar je precies heen gaat. Het gebruik van deze widget zorgt er voor dat de chauffeur vaak al een beeld heeft waar hij moet zijn en de bevelvoerder al na kan denken over verschillende scenarios. Om het scenariodenken compleet te maken werden de kladblokregels toegevoegd. Met deze kladblokregels krijg je voor het instappen een nog completer beeld van het incident. Een laatste wens was het toevoegen van de incidentgroep zodat de chauffeur en bevelvoerder direct weten naar welk kanaal zij moeten schakelen.


Het belangrijkste in dit project is het up-to-date houden en de flexibiliteit van het systeem. Zo kunnen gebruikers op lokaal niveau zelf informatie toevoegen wat voor hun relevant is (denk aan oefenroosters, polls en andere mededelingen) maar ook op regionaal niveau met bijvoorbeeld de leermomenten. Ook als Brandweerrooster blijven wij de dashboards ondersteunen en uitbreiden. Zo is tijdens het uitbreken van de corona pandemie al heel snel een corona waarschuwing toegevoegd. Wanneer een voertuig uitrukt naar een incident met een mogelijk corona verdacht persoon komt er een waarschuwing op het scherm om iedereen alert te houden. Een project dat bewijst hoe flexibel en daadkrachtig een systeem kan zijn!

Related Articles