Beroepsplanning

Bereik een nieuw niveau van flexibiliteit

Brandweerrooster verzorgt niet alleen de planning van vrijwillig personeel maar ook een uitgebreid pakket voor beroepsplanning.

Personeel en planners kunnen zelf zien hoeveel contracturen ze gewerkt hebben en hoeveel uur ze nog moeten werken om aan hun contract te voldoen.

De combinatie tussen planning van beroeps en vrijwilligers en de focus op de brandweersector maakt Brandweerrooster uniek.

Features

Eerlijke invalverzoeken

Bij een invalverzoek in een oogopslag zien wie nog niet aan zijn contractuele verplichtingen heeft voldaan? Geen probleem! Zo kunnen diensten eerlijk toegekend worden.

Regionaal inzetbaar

Brandweerrooster kan personeel eenvoudig laten invallen op verschillende kazernes. Zo kan een beroepsmedewerker ook geplaatst worden op een vrijwillige post om zo de paraatheid van een voertuig te garanderen.

Dienst ruilingen

Een gestroomlijnd proces voor dienstruilingen, zelfs zonder tussenkomst van een planner. Gebruikers kunnen zelf eenvoudig een dienstverzoek accepteren of afwijzen via de smartphone app of website.

Contractsaldi

Gebruikers kunnen zelf eenvoudig hun contractdoelen opvragen om zo te zien of zij genoeg uren hebben gewerkt en misschien nog extra uren moeten werken.

Beschikbaarheid codes

Door gebruik te maken van beschikbaarheidscodes kan achteraf een goed overzicht worden gekregen hoe uren ingedeeld zijn.

Voldoet aan ATW en ATB

Brandweerrooster houdt rekening met ATW en ATB regelgeving en geeft zo eenvoudig een beeld of medewerkers aan de regelgeving voldoen.

Arbeidstijden wetgeving

Brandweerrooster biedt een scherm waar in één oogopslag de ATW en ATB afspraken van de medewerkers getoond worden. De regels zijn van tevoren vrij in te stellen en zo kunnen er ook korpsspecifieke regels ingevoerd worden. Het systeem toont niet alleen de overtreding maar toont ook een waarschuwing als de gebruiker een lichte overtreding begaat.

Contracten

Bij het inplannen van personeel wil je er voor zorgen dat iedereen aan zijn contract voldoet en er geen saldi overschreden worden. De verschillende saldi, bijvoorbeeld de +/- uren, verlof, tijd-voor-tijd en tijd-voor-geld kunnen met flexibele rekenregels ingesteld worden. Daarbij kan ook rekening gehouden worden met de urenwaarde per soort dienst, per kazerne, per tijdstip en de dag van de week.

Dit stelt planners in staat de werkdruk eerlijk te verdelen over het team. Gedetailleerde werkprocessen worden ondersteund met extra beschikbaarheids codes voor bijvoorbeeld niet-operationele diensten, ziekte, training of reservediensten.

Diensten planner

Stoelen indelen een ingewikkeld systeem? Nee natuurlijk niet! Met onze dienstplanner kan je flexibel stoelen indelen door mensen naar de plek waarvoor ze gekwalificeerd zijn te slepen. Zo worden de diensten gemakkelijk ingedeeld en weet iedereen op welke stoel hij zit.

De computer kan assisteren met een automatische en eerlijke suggestie voor de indeling. Met een klik op de knop worden de stoelen op basis van eerlijkheid automatisch toegekend aan de beschikbare gebruikers.

Inzichtelijkheid

Voor een beroepsmedewerker is het belangrijk om inzichtelijk te hebben wanneer hij/ zij moet werken en eventueel op welke stoel. Via onze website en app kan een medewerker zien welke dag op welke stoel hij of zij zit. Het is ook mogelijk de agenda te importeren in de privé agenda van een medewerker.

Dashboards

Elke dag een A4'tje printen met het rooster? Papieren overzichten verouderen snel.  Wij bieden in plaats daarvan een flexibel dashboard. Een scherm wat zelf in te richten is met elementen die voor jullie belangrijk zijn! Het scherm kan ook als dagplanning / kazerne monitor gebruikt worden, dat omschakelt naar de incident modus in het geval van een uitruk.

Verzoeken

Whatsappjes of mailtjes naar collega's sturen om een dienst in te vullen is verleden tijd. Met Brandweerrooster kan je met 1 druk op de knop een dienst verzoek sturen naar een groep collega's . De ontvanger kan dan via de website, app of mail aangeven of hij deze dienst kan invallen. Zo kunnen gaten snel opgevuld worden.

Combinatie vrijwilligers

De grens tussen beroeps en vrijwilligers begint steeds kleiner te worden. Zo zijn beroeps medewerkers vaak ook beschikbaar als vrijwilliger binnen de regio. Brandweerrooster combineert beroepsroostering met vrijwilligersplanning. Zo kunnen beroepsmedewerkers automatisch afgemeld worden voor hun vrijwillige kazerne wanneer ze dienst hebben. Maar een vrijwilliger kan ook eenvoudig ingepland worden voor een beroepsdienst!