Privacy Policy

Privacyverklaring Brandweerrooster.nl

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 18 maart 2024.

Uw privacy is voor Brandweerrooster.nl van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de privacywet. Dit betekent dat uw gegevens veilig zijn bij ons en dat wij ze altijd netjes gebruiken. In deze privacyverklaring leggen we uit wat we bij de online dienst Brandweerrooster.nl allemaal doen met informatie die we over u te weten komen.

Als u vragen hebt, of wilt weten wat we precies van u bijhouden, neem dan contact op met Brandweerrooster.nl.

Toegang portaal

Met ons portaal krijgt u toegang tot een beheeromgeving waar u zelf dingen kunt instellen, opgeven en wijzigen voor de online dienst. U kunt inloggen met uw gebruikersnaam (e-mailadres) en een zelfgekozen wachtwoord. Wij houden bij wat u gedaan heeft en wanneer, zodat daar bewijs van is.

Hiervoor gebruiken wij uw naam, e-mailadres en ip-adres en optioneel adres, telefoonnummer, geboortedatum, profielfoto, rang en personeelsnummer. Deze hebben wij nodig vanwege het contract dat we met u sluiten. Wij bewaren deze informatie tot drie maanden na het einde van de dienstverlening aan u.

Wij bewaren deze informatie zodat u ze niet steeds opnieuw in hoeft te vullen en zodat we u makkelijker kunnen benaderen als dat nodig is bij de online dienst. U kunt via uw account informatie aanpassen wanneer u dat wilt.

Hier vindt u een detailoverzicht van wat we met uw gegevens doen.

Soms is het nodig voor onze online dienst Brandweerrooster.nl om te achterhalen op welke plek u bent. Bijvoorbeeld om u te waarschuwen als paraat bent maar te ver weg van de kazerne bent. Of om uw locatie tijdens een uitruk op de kazerne monitor te tonen. We vragen dan apart of we uw locatie mogen weten en alleen als u dan toestemming geeft, krijgen wij deze informatie. Uw locatiegegevens worden na maximaal 24 uur automatisch uit ons systeem verwijderd.

Voor deze dienst gebruiken wij de navigatie- en locatie software op uw telefoon, tablet of computer. Wij hebben geen controle over wat de makers van deze software (zoals Google Maps) daarmee doen. Lees dus altijd ook hun privacyverklaringen.

Contactformulier en Nieuwsbrief

Met het contactformulier kunt u ons vragen stellen of aanvragen doen. Hiervoor gebruiken wij uw naam, e-mailadres en telefoonnummer. Deze hebben wij nodig om uw vraag te beantwoorden of om meer informatie te vragen. Wij bewaren deze informatie totdat we zeker weten dat u tevreden bent met onze reactie. Deze gegevens kunnen buiten de EU opgeslagen zijn.

U kunt zich abonneren op onze nieuwsbrief. Hierin leest u nieuwtjes, tips en informatie over onze producten en diensten. Dit abonnement kunt u op ieder moment opzeggen. Iedere nieuwsbrief bevat een afmeldlink. Uw e-mailadres wordt alleen met uw toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. Deze gegevens worden bewaard totdat u het abonnement opzegt.

Reclame

Wij willen u graag reclame sturen over aanbiedingen en nieuwe producten of diensten. Dit doen wij per e-mail of via social media. U kunt op ieder moment bezwaar maken tegen deze reclame. Elke e-mail bevat een afmeldlink. U kunt ons blokkeren of de afmeldoptie gebruiken.

Verstrekking aan andere bedrijven of instellingen

Wij geven uw persoonsgegevens alleen aan andere bedrijven of instellingen als dat nodig is voor onze online dienst of als wij dat wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een vermoeden van een misdrijf). Een ander voorbeeld is het versturen van uw diensten naar salarisadministratie systemen.

Wij werken met bepaalde bedrijven samen. Deze partners kunnen dus uw persoonsgegevens krijgen. Dit is nodig om u te kunnen leveren wat u heeft gekocht.

Ondersteuning op en onderhoud en ontwikkeling van onze software gebeurt in Mexico. Ons team kan daar dus bij uw gegevens. We zorgen wel dat de gegevens daar versleuteld naar toe gezonden worden, en ook versleuteld opgeslagen zijn.

Cookies

Onze online dienst gebruikt cookies. Cookies zijn bestandjes waar we informatie in kunnen opslaan zodat u die niet steeds hoeft in te vullen. Maar we kunnen er ook mee zien dat u ons weer bezoekt.

Met andere bedrijven die cookies plaatsen hebben wij afspraken gemaakt over het gebruik van de cookies. Toch hebben wij geen volledige controle op wat zij zelf met de cookies doen. Lees dus ook hun privacyverklaringen.

In- en uitschakelen van cookies
In je browser kun je instellen dat het opslaan van cookies alleen wordt geaccepteerd, wanneer je ermee instemt. Raadpleeg voor meer informatie hierover de handleiding van je webbrowser. Let op: veel websites werken niet optimaal als de cookies zijn uitgeschakeld.

Verwijderen van cookies
Veel cookies hebben een houdbaarheidsdatum. Als een houdbaarheidsdatum is ingesteld, wordt de cookie automatisch verwijderd wanneer de houdbaarheidsdatum verstrijkt. Je kunt er ook voor kiezen de cookies handmatig te verwijderen voordat de houdbaarheidsdatum is verstreken. Raadpleeg hiervoor de handleiding van je browser.

Klikgedrag en bezoekgegevens
Op de website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. In dit kader kan met name het IP-adres van uw computer, de eventuele gebruikersnaam, het tijdstip van opvraging en gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt, worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Wij proberen deze gegevens zo veel mogelijk te anonimiseren. Voorbeelden van deze cookies zijn:Ons eigen cookie waarmee u blijft aangemeld zonder opnieuw te hoeven inloggen. Deze blijft 2 weken actief. Daarnaast slaan we soms uw voorkeuren op in een cookie, zodat u die bij een volgend bezoek niet opnieuw hoeft in te stellen.

Beveiliging

Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Om uw privacy te beschermen, nemen wij de volgende maatregelen:
- Toegang tot persoonsgegevens wordt afgeschermd met een gebruikersnaam en wachtwoord en/of een login token
- De gegevens worden na ontvangst opgeslagen in een apart, afgeschermd systeem
- Wij nemen fysieke maatregelen zoals sloten en kluizen voor toegangsbescherming van de systemen waarin persoonsgegevens opgeslagen zijn
- Wij maken gebruik van beveiligde verbindingen (Secure Sockets Layer of SSL) waarmee alle informatie tussen u en onze website wordt afgeschermd wanneer uw persoonsgegevens invoert

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wanneer onze online dienst wijzigt, moeten wij natuurlijk ook de privacyverklaring aanpassen. Let dus altijd op de datum hierboven en kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn. Wij zullen ons best doen wijzigingen ook apart aan te kondigen.

Uw rechten

Als u vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u altijd contact met ons opnemen. Zie de contactgegevens hieronder.

U hebt de volgende rechten:
- Uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen
- Inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben
- Het laten corrigeren van fouten
- Het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens
- Intrekken van toestemming
- Bezwaar maken tegen een bepaald gebruik
- Overdraagbaarheid van gegevens.

Let op dat u altijd duidelijk aangeeft wie u bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.

Klacht indienen

Als u vindt dat wij u niet op de juiste manier helpen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens

FireServiceRota B.V.
Buitengaats 7
1186 MB Amstelveen
info@brandweerrooster.nl